Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons
gesloten overeenkomsten.

U kunt gemaakte afspraken tot maximaal 48 uur van tevoren
kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 48 uur zal Extend Your Hair € 50,00 per uur in rekening brengen waarbij voor het aantal uren wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd. Ook indien u niet verschijnt op de afspraak wordt aan u € 50,00 per uur in  rekening gebracht per gereserveerd uur.

De betaling dient contant of per pin, direct na de behandeling, te geschieden.

Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene
voorwaarden.

Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgings-advies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan acht maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Extend Your Hair. Extend Your Hair zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken.

Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit
verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de
hairextensions dan wel uw eigen haar.

Extend Your Hair is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen
hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie
maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden terug-geplaatst. De garantie is aldus geen ‘niet  goed geld terug garantie’.

Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar Extend Your Hair zal Extend Your Hair de plukjes
kosteloos terugplaatsen.

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik maakt c.q. heeft gemaakt van de producten van Extend Your Hair. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw  hairextensions. Indien Extend Your Hair twijfelt aan het feit of u producten van Extend Your Hair heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon c.q. de factuur.

De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door Extend Your Hair laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe  hairextensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed.

Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is Extend Your Hair niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes.

Op alle door Extend Your Hair gesloten overeenkomsten en
uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Extend Your Hair alwaar de  overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.