Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons
gesloten overeenkomsten.

 

– De betaling dient contant of per pin, direct na de behandeling, te geschieden. Wij willen u nadrukkelijk vragen om in onze salon te betalen per pin of creditcard. Dit voor uw en onze veiligheid.

-Aanbetalingen die betaald zijn voor het reserveren van een plek in onze agenda of voor het bestellen van extensions worden onder geen enkele uitzondering terug gestort.

– Reserveringen voor het laten plaatsen van nieuw haar worden alleen gemaakt wanneer er een aanbetaling van €150 door ons is ontvangen voor een haarverlenging, en €50 voor een volume behandeling.

– Bij het niet komen op de gemaakte afspraak wordt er 50% van de behandeling waarvoor gereserveerd is in rekening gebracht.

– Afspraken dienen minimaal 48uur van te voren verplaatst te worden, zo niet zal er 50% van de behandeling waarvoor gereserveerd is in rekening gebracht worden. Dit geld ongeacht de reden van afzegging.

-Extend Your Hair heeft een druk en strak schema. Wanneer u 15 minuten of later op de afspraak verschijnt dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden en wordt er 50% van de behandeling waarvoor gereserveerd is in rekening gebracht.

– Wanneer het haar niet wordt verzorgd met de door ons aanbevolen producten van Extend Your Hair, kan de kwaliteit van het haar niet gegarandeerd worden. Het gebruik van andere producten is op eigen risico en kan de levensduur van de extensions verkorten.

– Extend Your Hair is niet aansprakelijk voor verkleuring van extensions.

– Ons verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene
voorwaarden. Het verzorgingsadvies is te vinden op onze website www.extendyourhair.nl en op de flyer in onze salon.

-Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

-Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Extend Your Hair. Extend Your Hair zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken.

-Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit
verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.

-Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Extend Your Hair niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de
hairextensions dan wel uw eigen haar.

-Extend Your Hair is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

-Op alle door Extend Your Hair gesloten overeenkomsten en
uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Extend Your Hair alwaar de  overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.