Skip to main content

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.

Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, gel, stijltang, enz) is het niet nodig om de verpakking te openen en/of het product te gebruiken. Na opening en/of gebruik zijn producten niet meer in verkoopbare staat waardoor de waardevermindering 100% is.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening.

Onze contactgegevens zijn:
Extend Your Hair.nl
Olof Palmelaan 3E
2729NA
Nederland
Telefoonnummer: 06-17583017
E-mailadres: info@extendyourhair.nl

Extendyourhair.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet bij Extendyourhair.nl aankomen. Overweeg dus of u uw zending aangetekend en verzekerd wil versturen. Zorg ook dat u de zending voldoende frankeert, omdat we deze anders niet kunnen aannemen.